Výstavba

Zajistíme ekonomické a odborné provedení stavby pozemních objektů (novostavby, rekonstrukce, demolice a stavební úpravy), vodohospodářských staveb (úpravy toků, opravy a výstavbu jezů, výstavbu a odbahnění rybníků) a inženýrských sítí (opravy a nové zasíťování vodovodů, kanalizací a plynovodů).

Užitečné odkazy