Projektování

Zpracujeme projektové dokumentace pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, výrobní a hospodářské objekty, sportovní areály a další stavby), vodohospodářských staveb (ČOV, jezy, úpravy toků, rybníky, MVE a další) i inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody, zasíťování NN a VO). Zpracujeme dokumentaci od studie proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, pro stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby. Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme komplexní inženýrskou činnost pro zajištění vydání povolení (geodetické zaměření, geologii, hydrogeologii, statické a hlukové posouzení a kompletní rozpočtářské práce).

Užitečné odkazy